Sfušované opravy ciest? Prečo nie?

Mnoho Bratislavčanov počas leta musí strpieť opravy vozoviek na mnohých miestach nášho hlavného mesta. Pokračuje sa tak v trende z minulého roka, kedy sa snaží primárne magistrát opraviť viacero úsekov. Prečo však majú mnohí pocit, že kvantita predčila kvalitu?

Že mnohé bratislavské komunikácie boli v žalostnom stave, hlavne po tuhých zimách, niet pochýb. Isto môžeme byť vďační aj za to málo opravovaných úsekov.

Problémom však ostáva fakt, že takmer každá oprava vlastne predstavuje iba výmenu povrchu. vyrovnanie niekedy priepastných ýškovych rozdielov, alebo spevnenie podložia sa takmer nikdy nerealizuje a tak aj po oprave povrchu máte niekedy pocit, že idete po húsenkovej dráhe.

Ďaľším výrazným nedostatkom je skutočnosť, že pri oprave sa nepresunie kanalizačná vpusť prípadne samotný vstup do šachty a tak často sú práve kanálove poklopy alebo medzi dvomi jazdnými pruhmi, no niekedy priamo v jazdnej stope kolies, čo po určitom čase, hlavne ak po danej komunikácii premávajú nákladné vozidlá, či MHD spôsobuje poškodzovanie samotných poklopov a okolitého asfaltu. A keďže narozdiel od iných štátov sa takto poškodený asfalt okolo poklopov neopravuje takmer vôbec, dochádza k zvýšenej hlučnosti a vibráciam ako aj poškodzovaniu samotnej štruktúry asfaltu a zatekaním dažďovej vody aj podmývaniu vozovky. A pritom by stačilo málo. Preložiť tieto siete k obrubníku, alebo zabudovať doňho. Takto by sa aspoň o niečo predĺžila životnosť daného úseku a udržal komfort pri cestovaní.

Keď som spomenul obrubníky. Rekonštrukciou prebiehajú aj niektoré chodníky, napr. aj na sídliskách. Tam, ako vieme, sa bežne parkuje pri chodníku, ktorý však často má pomerne ostrý obrubník a hrozí poškodenie kolesa. Možno by stálo za úvahu osadenie zmenšenej verzie Kasselských obrubníkov, ktoré sú nasadené napr. na zastávkach MHD na ulici Jána Jonáša.