Sme národ ignorantov?

Prečo sme často národ ignorantov a sami si tak kazíme svoje životy? Pasivita v tomto prípade škodí.