Sfušované opravy ciest? Prečo nie?

Ako robiť opravu vozoviek v kraji rozumnejšie?